misją NOVAMEDIA jest projektowanie i produkcja finezyjnie prostych, niezawodnych urządzeń elektronicznych i aplikacji,
optymalizujących pracę ludzi, tak by w pełni zaspokoić ich potrzeby