Czarna Skrzynka

Czarna Skrzynka jest aplikacją pozwalającą na śledzenie technicznych aspektów pracy pojazdów w transporcie publicznym.

Czarna Skrzynka to system informujący o wszelkich możliwych do śledzenia parametrach pracy pojazdu takich jak np.:

  • prędkość pojazdu,
  • spalone paliwo (dla autobusów),
  • napięcie zasilania (dla tramwajów),
  • przebyta droga,
  • pozycja pojazdu,
  • otwarcie drzwi,
  • nacisk na pedały gazu i hamulca przez kierowcę.

System pozwala śledzić zarówno aktualne parametry pracy jak i sięgać do danych archiwalnych. Współpracuje z innymi systemami platformy Logico rozszerzając ich funkcjonalność o informacje o technicznej stronie pracy pojazdów.

Czarna Skrzynka działa w architekturze klient-serwer.

  • Dowolna przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer),
  • ekran o rozdzielczości co najmniej 1024×768 (standardowe laptopy) lub wyższej, 
  • dostęp do internetu (dostęp do serwera platformy Logico).
go back