Nadzór ruchu

Nadzór ruchu jest aplikacją pozwalającą na zarządzanie w czasie rzeczywistym pojazdami znajdującymi się aktualnie w ruchu.

Aplikacja pozwala śledzić takie parametry jak:

  1. bieżące położenie wszystkich pojazdów, wybranych grup lub pojazdów realizujących wybraną linię
  2. trasę jazdy wybranego pojazdu na przestrzeni ostatnich godzin
  3. aktualną realizację zadań – opóźnienie, przyspieszenie realizacji przystanków
  4. pozycję pojazdu w ramach jego planowanej trasy

Ponadto aplikacja współpracuje z komunikacją między nadzorcą a pojazdami, pozwalając wysyłać głosowe komunikaty do wszystkich pojazdów. Umożliwia też skierowanie komunikatu do pojedynczego pojazdu lub dowolnie wybranej grupy. Komunikacja odbywa się w nowoczesnej technologii cyfrowej.

Aplikacja współpracuje z innymi elementami platformy Logico łącząc np. śledzenie pojazdu ze szczegółową informacją o jego parametrach (Diagnostyka Systemów) oraz pozwalając na podgląd obrazu z kamer pojazdu (System Transmisji Obrazu).

Podobnie do innych elementów platformy Logico aplikacja „Nadzór Ruchu” pracuje w architekturze klient-serwer, dzięki czemu do korzystania z niej wystarcza komputer z przeglądarką internetową.

go back