nDvReader

Aplikacja nDvReader służy do przeglądania i eksportu materiału zarejestrowanego w cyfrowym Systemie Rejestracji Obrazu SROB Novamedia.

Aplikacja umożliwia:

  • wybór źródła danych,
  • żądanie zarejestrowanego materiału wideo,
  • widoku kamer,
  • pojedynczych klatek obrazu,
  • materiału z kieszeni operatorskiej podłączonej do komputera,
  • nagranego materiału lub jego wybranych fragmentów,
  • materiału z wyeksportowanego wcześniej pliku w natywnym formacie .nvs,
  • dostęp do materiału za pomocą komputera przez sieć.

Wymagania:

  • komputer wyposażony w kartę sieciową ethernet, opcjonalnie WiFi,
  • system operacyjny Windows, wersja XP lub wyższa.
go back