System Emisji Newsów _SON

System Emisji Newsów (SON) jest rozbudowaną aplikacją dedykowaną Systemowi Emisji Reklam, której zadaniem jest umożliwienie tworzenia, zarządzania i wysyłania wiadomości emitowanych na dynamicznym pasku informacyjnym wyświetlanym na nośnikach LCD pojazdu.

Aplikacja pozwala na tworzenie wiadomości, która może zawierać tekst oraz grafikę w postaci predefiniowanego piktogramu. Użytkownik może zdefiniować wiele parametrów wiadomości, takich jak kolor tekstu oraz tła, kategorię, datę rozpoczęcia emisji, czas jej trwania, a także pojazdy na jakich ma zostać wyemitowana.

SON jest aplikacją zbudowaną w architekturze klient-serwer co pozwala na centralne zarządzanie danymi i pracę wielu użytkowników jednocześnie.

go back