System Emisji Plansz _SEP

System Emisji Plansz (SEP) jest to aplikacja dedykowana Systemowi Informacji Pasażerskiej, dzięki której użytkownik może w krótkim czasie stworzyć i wyemitować planszę informacyjną z dowolnym komunikatem na ekranach LCD zamontowanych w pojeździe.

W aplikacji SEP użytkownik tworzy plansze na podstawie zaimplementowanych szablonów, służących jako tło, uzupełniając je o tekst komunikatu. Operator oprócz szablonu planszy, może wybrać rozmiar tekstu komunikatu, jego kolor, ilość powtórzeń, czas emisji a także pojazdy, na których plansza ma być wyświetlona.

System Emisji Plansz jest aplikacją zbudowaną w architekturze klient-serwer co pozwala na centralne zarządzanie danymi i pracę wielu użytkowników jednocześnie.

go back