System Obsługi Kampanii _SOK

System Obsługi Kampanii (SOK) oferowany przez Novamedia innovision jest rozbudowaną aplikacją do zarządzania kampaniami reklamowymi dedykowaną Systemowi Emisji Reklam.

Aplikacja pozwala na tworzenie kampanii, określanie czasu jej trwania, uzupełnianie materiałów promocyjnych i monitorowanie jej stanu. SOK umożliwia przesłanie kampanii na wszystkie pojazdy jednocześnie lub na określony pojazd i odtworzenie ich wg utworzonej playlisty. Istnieje możliwość geotargetowania kampanii, co pozwala na emisję danej reklamy, na podstawie danych GPS, w wybranym przez Klienta obszarze. W dowolnym czasie podczas trwania kampanii, jak i po jej zakończeniu można wygenerować szczegółowy raport z jej przebiegu, zawierający m.in. sumaryczne ilości oraz czas wyświetleń dla wszystkich pojazdów oraz dla każdego z osobna, pozycje GPS oraz inne istotne informacje zbierane przez System Emisji Reklam podczas trwania kampanii.

Aplikacja zbudowana jest w architekturze klient-serwer co pozwala na centralne zarządzanie zbiorami emisji i pracę wielu użytkowników jednocześnie.

go back