Systemy Łączności Alarmowej _ALARM

System Łączności Alarmowej oferowany przez Novamedia innovision umożliwia nawiązanie obustronnej łączności pomiędzy kierowcą a dyspozytorem. Połączenie następuje za pośrednictwem sieci GSM. Manipulator Systemu Łączności Alarmowej wyposażony w dwa przyciski umożliwia nawiązanie połączenia przez kierowcę, w trybie normalnym oraz alarmowym, dyspozytor jest informowany o rodzaju nawiązywanego połączenia. Mikrofon oraz aktywny głośnik zamontowany w kabinie kierowcy umożliwia prowadzenie rozmowy. System Łączności Alarmowej może wykorzystywać połączenie sieci GSM używane przez inny system dostarczony przez Novamedia, np. System Emisji Reklam czy System Informacji Pasażerskiej, co sprzyja obniżeniu kosztów.

System Łączności Alarmowej Novamedia spełnia normy PN-EN 50121, PN-EN 50155, CE.

  • Dwukierunkowa łączność głosowa pomiędzy kierowcą a dyspozytorem,
  • monitorowanie pozycji GPS pojazdu wraz z dodatkowymi parametrami.

go back