Systemy Zliczania Pasażerów _SZP

Novamedia dostarcza systemy mające na celu analizę potoków pasażerskich. System rozpoznaje ruch pasażerów identyfikując osoby wsiadające i wysiadające, po czym transferuje dane do głównego komputera. Zebrane przez system dane mogą zostać automatycznie nadane z pojazdu, w postaci raportu, za pośrednictwem sieci GSM, do siedziby operatora komunikacyjnego. Dostarczane przez Novamedia Systemy Zliczania Pasażerów cechuje bardzo wysoka dokładność – na poziomie 95%.

  • Prowadzenie analiz potoków pasażerów w pojazdach,
  • rozpoznawanie kierunku ruchu (wsiadanie i wysiadanie pasażerów),
  • transfer danych o ilości pasażerów do głównego komputera,
  • dokładność zliczania pasażerów na poziomie 95%.

go back