Kompleksowe Rozwiązania ICT NOVAMEDIA

Trzy Platformy
Produktowe

W sumie komplet.

Kompleksowe Rozwiązania ICT NOVAMEDIA, to szeroka gama zaawansowanych technologicznie urządzeń i aplikacji, zoptymalizowanych w trzech specjalistycznych  Platformach Produktowych:

    Platforma Systemów HUGER
    Platforma Aplikacji Urządzeń IGO
    Platforma Aplikacji Serwerowych IPO


Platformy Produktowe kompleksowo obejmują wyposażenie pojazdu i przystanku w Systemy Urządzeń i Aplikacje Urządzeń, oraz serwerowni w Aplikacje Serwerowe.

Koncepcja Trzech Platform Produktowych, optymalizuje producentowi pojazdu projektowanie i produkcję pojazdu, operatorowi ułatwia obsługę pojazdu i podnosi ergonomię stanowiska pracy prowadzącego pojazd, pasażerom zwiększa komfort komunikacji i bezpieczeństwo.  

Nasze urządzenia i aplikacje, transmitują dane i głos, przetwarzają, gromadzą, przesyłają i prezentują informacje na pojazdach i przystankach, na zajezdniach i serwerowniach.


Platforma Systemów HUGER

Kilkanaście Systemów. Ponad dwadzieścia typów urządzeń. Trzy urządzenia strategiczne.     

W sumie potęga. 


Platforma Systemów HUGER, to trzynaście Specjalistycznych Systemów Urządzeń, Sieć Ethernet Urządzeń i ponad dwadzieścia typów urządzeń elektronicznych, w tym osiem Urządzeń Wielosystemowych. Systemy konfigurowane są z różnych typów urządzeń o indywidualnych parametrach.

Sterowanie i obsługę Platformy Systemów wbudowanej w pojazd, wykonują trzy strategiczne urządzenia platformy:

    Trex N Terminal Pojazdu
    PMZ Platforma Modułów Zarządzających
    moduł zarządzający transmisją danych i głosu LTE/UMTS/WLAN/GPS.


Prowadzący pojazd obsługuje systemy przez Terminal Pojazdu Trex N, który może  mieć różną konfiguracje modułów. Systemami sterują Moduły Zarządzające, które konfiguruje się w urządzeniu PMZ Platforma Modułów Zarządzających. Transmisja pobierania i wysyłania danych, realizowana jest centralnie dla wszystkich Systemów, przez System Transmisji Danych UMTS/LTE/WLAN.. Centralna transmisja danych obsługiwana jest przez tylko jedna kartę sim UMTS/LTE i/lub sieć WLAN zlokalizowaną na Zajezdniach Operatora transportu publicznego. Z centralnej transmisji, wyłączono systemy Hot Spot oraz System Łączność Głosowa GSM/UMTS, które ze względu na zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz względów praktycznych, realizują autonomicznie transmisję..

Urządzenia Systemów Platformy HUGER, komunikują się za pośrednictwem Systemu Ethernet o szybkości 1Gb/s. Urządzenia mogą być także przystosowane do pracy z innymi mediami np.: światłowód, czy protokołami, np.: IBIS, RS-485. Rozwiązania te maja jednak różnego rodzaju ograniczenia techniczne.


Główne korzyści zastosowania w pojeździe Platformy Systemów HUGER:

Dla budowy pojazdu:
 • urządzenie o zmniejszonych gabarytach nawet o 70%
 • urządzenie o zmniejszonej wadze nawet o 60%
 • ograniczenie ilości urządzeń
 • zmniejszenie i uproszczenie okablowania pojazdu
 • obniżenie kosztów okablowania
 • oszczędność przestrzeni technicznej pojazdu
 • oszczędność powierzchni roboczej pulpitu sterowniczego pojazdu
 • oszczędność energii elektrycznej pojazdu

Dla obsługi i rozwoju funkcjonalności pojazdu:
 • ergonomia obsługi i serwisu urządzeń
 • rozwój funkcjonalności urządzeń systemów i aplikacji, w dowolnym momencie eksploatacji

Dla komunikacji i bezpieczeństwa prowadzącego pojazd i pasażera.
 • ergonomia stanowiska pracy prowadzącego pojazd
 • centralizacja informacji dla pasażera w jednej lokalizacjiSIP System Informacja Pasażera

Przeznaczony jest do nadawania wewnątrz i na zewnątrz pojazdu komunikatów wizualnych, dodatkowo steruje komunikatami głosowymi.

Główne zadania /cechy:
 • prezentowanie wewnątrz pojazdu komunikatów tekstowych, graficznych i znaków specjalnych
 • prezentowanie na zewnątrz pojazdu komunikatów tekstowych i znaków specjalnych
 • prezentowanie dynamicznej informacji o czasie przystanku linii
 • prezentowanie dynamicznej informacji o czasie przesiadki
 • przetwarzanie rozkładów jazdy
 • przetwarzanie komunikatów głosowych
 • nadawanie priorytetów komunikatom głosowym


Urządzenia Systemu:

m.IP                        moduł zarządzający PMZ Informacja Pasażera

LED.F                     Wyświetlacz LED Front

LED.T                     Wyświetlacz LED Top

LED.S                     Wyświetlacz LED Side

LED.B                     Wyświetlacz LED Back

LED/LCD.S            Wyświetlacz LED/LCD Side


UW  Urządzenia Wielosystemowe:

TrexN                      Terminal Systemów  

m.ST                       moduł wielosystemowy PMZ Sygnały Techniczne

K.PMZ                    Kaseta Platformy Modułów Zarządzających

PNU                        Przetwornica Napięcia Urządzeń


Opcjonalne Urządzenia rozbudowujące funkcjonalność systemu:

m.D                        moduł zarządzający PMZ Diagnostyka

m.TD                      moduł zarządzający PMZ Transmisja Danych

A.LTE                      Antena LTE/WLAN/GPS


Normy i certyfikaty:
PN-EN 50155:2007; PN-EN 50121:2009; PN-EN 61373:2003; ISO7637-2

SIPP System Informacja Pasażera Przystanek

Przeznaczony jest do nadawania informacji obejmujących rozkłady jazdy na przystanku oraz innych informacji Organizatora /Operatora.

Główne zadania /cechy:

 • prezentowanie wizualne zadanego i dynamicznego czasu przyjazdu/odjazdu pojazdów z przystanku, w określonym kierunku jazdy
 • dźwiękowe rozgłaszanie na żądanie zadanego i dynamicznego czasu przyjazdu/odjazdu pojazdów z przystanku, w określonym kierunku jazdy
 • prezentowanie wizualne innych treści Organizatora/Operatora typu: bieżąca godzina, nr peronu, wiadomości tekstowe online wewnątrz pojazdu komunikatów tekstowych, graficznych i znaków

       specjalnych

 • prezentowanie na zewnątrz pojazdu komunikatów

      tekstowych i znaków specjalnych

 • prezentowanie dynamicznej informacji o czasie przystanku linii
 • prezentowanie dynamicznej informacji o czasie przesiadki
 • przetwarzanie rozkładów jazdy
 • przetwarzanie komunikatów głosowych
 • nadawanie priorytetów komunikatom głosowym


Urządzenia Systemu:
LED.PR                       Wyświetlacz LED Przystanek
LCD.PR                       Wyświetlacz LCD Przystanek

Normy i certyfikaty:
PN-EN 50561-1:2013-12
Urządzenia Systemu SIPP LED.PR Wyświetlacz LED Przystanek
LCD.PR Wyświetlacz LCD Przystanek

SR System Rozgłoszenia

Przeznaczony jest do nadawania wewnątrz i na zewnątrz pojazdu komunikatów głosowych i sygnałów dźwiękowych.

Urządzenia Systemu:

m.R                         moduł zarządzający PMZ Rozgłoszenia

M.F                         Mikrofon Front

MRG                       Mikrofon Regulacji Głośności

IND                         Indukcyjny Nadajnik Dźwięku

G.F                          Głośnik Front

G.T                          Głośnik Top

G.S                          Głośnik Side


UW  Urządzenia Wielosystemowe:

m.ST                       moduł wielosystemowy PMZ Sygnały Techniczne

K.PMZ                    Kaseta Platformy Modułów Zarządzających

PNU                        Przetwornica Napięcia Urządzeń


Opcjonalne Urządzenia rozbudowujące funkcjonalność systemu:

m.D                        moduł zarządzający PMZ Diagnostyka

m.TD                      moduł zarządzający PMZ Transmisja Danych

A.LTE                      Antena LTE/WLAN/GPS


Normy i certyfikaty:

PN-EN 50155:2007; PN-EN 50121:2009; PN-EN 61373:2003; ISO7637-2

SRE System Reklama

Przeznaczony jest do nadawania wewnątrz pojazdu reklam wizualnych wideo i graficznych.

Główne zadania /cechy:
 • prezentowanie wewnątrz pojazdu reklam wizualnych wideo i graficznych
 • prezentowanie reklam pozycyjnych
 • prezentowanie reklam czasowych
 • dzielenie ekranów na obszary emisyjne
 • system Reklama dla celów prezentowania reklam, może korzystać z wyświetlaczy LCD Systemu Informacja Pasażera

Urządzenia Systemu:

m.RE                      moduł zarządzający PMZ Reklama

LCD.T                     Wyświetlacz LCD Top

LCD.S                     Wyświetlacz LCD Side


UW  Urządzenia Wielosystemowe:

m.ST                       moduł wielosystemowy PMZ Sygnały Techniczne

K.PMZ                    Kaseta Platformy Modułów Zarządzających

PNU                        Przetwornica Napięcia Urządzeń


Opcjonalne Urządzenia rozbudowujące funkcjonalność systemu:

m.D                        moduł zarządzający PMZ Diagnostyka

m.TD                      moduł zarządzający PMZ Transmisja Danych

A.LTE                      Antena LTE/WLAN/GPS


Normy i certyfikaty:

PN-EN 50155:2007; PN-EN 50121:2009; PN-EN 61373:2003; ISO7637-2

SZP System Zliczanie Pasażerów

Przeznaczony jest do zliczania potoków pasażerów wchodzących do pojazdu i wychodzących z pojazdu.

Główne zadania /cechy:
 • zliczanie potoków pasażerskich wchodzących do pojazdu i wychodzących z pojazdu
 • prezentacja bieżących wyników zliczania na Modułowym Terminalu Pojazdu Trex N
 • udostępnianie wyników zliczania online w aplikacji Operatora Transportu
 • potwierdzanie wyników zliczania zapisanym obrazem wideo


Urządzenia Systemu:

m.ZP                      moduł zarządzający PMZ Zliczanie Pasażera

SZ                           Sensor Zliczania


Urządzenia Wielosystemowe:

TrexN                      Terminal Systemów  

m.ST                       moduł wielosystemowy PMZ Sygnały Techniczne

K.PMZ                    Kaseta Platformy Modułów Zarządzających

PNU                        Przetwornica Napięcia Urządzeń


Opcjonalne Urządzenia rozbudowujące funkcjonalność systemu:

m.D                        moduł zarządzający PMZ Diagnostyka

m.TD                      moduł zarządzający PMZ Transmisja Danych

A.LTE                      Antena LTE/WLAN/GPS


Normy i certyfikaty:

PN-EN 50155:2007; PN-EN 50121:2009; PN-EN 61373:2003; ISO7637-2

SAP System Asystent Pasażera

Przeznaczony jest do interaktywnej komunikacji pomiędzy Pasażerem a Operatorem Transportu Publicznego.

Główne zadania /cechy:
 • interaktywna komunikacja pomiędzy Pasażerem a Operatorem Transportu Publicznego
 • ładowanie osobistych urządzeń elektronicznych
 • prowadzanie okazjonalnych ankiet wśród pasażerów
 • udostępnianie rozkładów jazdy, taryf biletowych

Urządzenia Systemu:

TrexZ                      Terminal Pasażera


UW   Urządzenia Wielosystemowe:

TrexN                      Terminal Systemów 

m.ST                       moduł wielosystemowy PMZ Sygnały Techniczne

PNU                        Przetwornica Napięcia Urządzeń


Opcjonalne Urządzenia rozbudowujące funkcjonalność systemu:

m.D                        moduł zarządzający PMZ Diagnostyka

m.TD                      moduł zarządzający PMZ Transmisja Danych

A.LTE                      Antena LTE/WLAN/GPS


Normy i certyfikaty:

PN-EN 50155:2007; PN-EN 50121:2009; PN-EN 61373:2003; ISO7637-2

Urządzenia Systemu SAP Trex Z Terminal Pasażera

SHS System Hot Spot

Przeznaczony jest do transmisji danych cyfrowych, w tym wideo i dźwięku, z pojazdu i do pojazdu

dla wszystkich Systemów Platformy HUGER, i dodatkowo dla systemów obcych pojazdu.Główne zadania /cechy:
 • autonomiczność systemu, gwarantuje bezpieczeństwo pozostałych Systemów Platformy HUGER.

Urządzenia Systemu:

m.TD                      moduł zarządzający PMZ Transmisja Danych

Chimera 2.5          Router Transmisja Danych

MS                           Media Serwer

A.LWG                    Antena LTE/UMTS/WLAN/GPS

A.WLAN                 Antena WLAN


UW  Urządzenia Wielosystemowe:

m.ST                       moduł wielosystemowy PMZ Sygnały Techniczne

K.PMZ                    Kaseta Platformy Modułów Zarządzających

PNU                        Przetwornica Napięcia Urządzeń


Opcjonalne Urządzenia rozbudowujące funkcjonalność systemu:

m.D                        moduł zarządzający PMZ Diagnostyka

 

Normy i certyfikaty:

PN-EN 50155:2007; PN-EN 50121:2009; PN-EN 61373:2003; ISO7637-2

SM System Monitoring

Przeznaczony jest do rejestrowania obrazu wideo i/lub dźwięku.

Główne zadania /cechy:
 •     rejestrowanie wideo i/lub dźwięku
 •     rejestrowanie z redundancją
 •     transmisja wideo i/lub dźwięku online
 •     transfer zapisanego wideo i/lub dźwięku online
 •     markowanie zdarzeń

Urządzenia Systemu:

m.M                        moduł zarządzający PMZ Monitoring

m.PM                     moduł zarządzający PMZ Pamięć Masowa

LCD.F                     Wyświetlacz LCD Front

K.F                          Kamera Front

K.T                          Kamera Top

K.S                          Kamera Side

K.B                          Kamera Back

K.P                          Kamera Pantograf

SD.m.PM               Stacja Dokująca m.PM


UW  Urządzenia Wielosystemowe:

TrexN                      Terminal Systemów  

m.ST                       moduł wielosystemowy PMZ Sygnały Techniczne

K.PMZ                    Kaseta Platformy Modułów Zarządzających

PNU                        Przetwornica Napięcia Urządzeń


Opcjonalne Urządzenia rozbudowujące funkcjonalność systemu:

m.D                        moduł zarządzający PMZ Diagnostyka

m.TD                      moduł zarządzający PMZ Transmisja Danych

A.LWG                    Antena LTE/UMTS/WLAN/GPS


Normy i certyfikaty:

PN-EN 50155:2007; PN-EN 50121:2009; PN-EN 61373:2003; ISO7637-2; ISO7637-2

SI System Intercom

Przeznaczony przeznaczony jest do komunikacji głosowej pomiędzy pasażerami a motorniczym, na pojeździe i poza pojazd, do wyznaczonych służb Operatora Transportu Publicznego i/lub innych służb publicznych.

Główne zadania /cechy:
 • komunikacja głosowa pomiędzy pasażerami a motorniczym
 • połączenie alarmowe głosowe wychodzące z pojazdu i przychodzące do pojazdu

Urządzenia Systemu:

m.I                          moduł zarządzający PMZ Interkom

Ginzi.F                    Interkom Ginzi Front

Ginzi.S                    Interkom Ginzi Side

King.F                     Interkom King Front

Joker.S                   Intercom Joker Side

A.LWG                    Antena LTE/UMTS/WLAN/GPS


UW  Urządzenia Wielosystemowe:

m.ST                       moduł wielosystemowy PMZ Sygnały Techniczne

K.PMZ                    Kaseta Platformy Modułów Zarządzających

PNU                        Przetwornica Napięcia Urządzeń


Opcjonalne Urządzenia rozbudowujące funkcjonalność systemu:

m.D                        moduł zarządzający PMZ Diagnostyka

m.TD                      moduł zarządzający PMZ Transmisja Danych


Normy i certyfikaty:

PN-EN 50155:2007; PN-EN 50121:2009; PN-EN 61373:2003; ISO7637-2

STD System Transmisja Danych

Przeznaczony jest do transmisji danych cyfrowych, w tym wideo i dźwięku, z pojazdu i do pojazdu dla wszystkich Systemów Platformy HUGER, i dodatkowo dla systemów obcych pojazdu.

Główne zadania /cechy:
 • centralna transmisja danych cyfrowych, w tym wideo i dźwięku wszystkich Systemów Platformy
 • HUGER pojazdu, i dodatkowo obcych systemów
 • transmisja danych z redundancją
 • przydzielanie priorytetów transmisjom systemówUrządzenia Systemu:

m.TD                      moduł zarządzający PMZ Transmisja Danych

A.LWG                    Antena LTE/UMTS/WLAN/GPS

A.LTE                      Antena LTE/WLAN/GPS

A.WLAN                 Antena WLAN


UW  Urządzenia Wielosystemowe:

m.ST                       moduł wielosystemowy PMZ Sygnały Techniczne

K.PMZ                    Kaseta Platformy Modułów Zarządzających

PNU                        Przetwornica Napięcia Urządzeń


Opcjonalne Urządzenia rozbudowujące funkcjonalność systemu:

m.D                        moduł zarządzający PMZ Diagnostyka


Normy i certyfikaty:

PN-EN 50155:2007; PN-EN 50121:2009; PN-EN 61373:2003; ISO7637-2

Urządzenia Systemu STD
m.TD moduł zarządzający PMZ Transmisja Danych
A.LWG Antena LTE/UMTS/WLAN/GPS
A.LTE Antena LTE/WLAN/GPS
A.WLAN Antena WLAN

SD System Diagnostyka

Przeznaczony jest do bieżącej diagnostyki urządzeń i raportowania stanu urządzeń.

Główne zadania /cechy:
 • prezentacja bieżących usterek urządzeń Platformy HUGER i dodatkowo obcych urządzeń pojazdu
 • dwutorowa prezentacja usterek, lokalnie na pojeździe w Modułowym Terminalu Pojazdu Trex N i online w aplikacji Operatora Transportu Publicznego

Urządzenia Systemu:

m.D                        moduł zarządzający PMZ Diagnostyka


UW  Urządzenia Wielosystemowe:

TrexN                      Terminal Systemów  

m.ST                       moduł wielosystemowy PMZ Sygnały Techniczne

K.PMZ                    Kaseta Platformy Modułów Zarządzających

PNU                        Przetwornica Napięcia Urządzeń


Opcjonalne Urządzenia rozbudowujące funkcjonalność systemu:

m.TD                      moduł zarządzający PMZ Transmisja Danych

A.LTE                      Antena LTE/WLAN/GPS


Normy i certyfikaty:

PN-EN 50155:2007; PN-EN 50121:2009; PN-EN 61373:2003; ISO7637-2

SEU Sieć Ethernet Urządzeń

Przeznaczony jest do transmitowania danych i zarządzania nimi oraz zasilania urządzeń.

Główne zadania /cechy:
 • transmisja danych pomiędzy urządzeniami zlokalizowanymi na pojeździe
 • zarządzania danymi poprzez priorytetyzację
 • zasilanie urządzeń zgodne ze standardem PoE

Urządzenia Systemu:

m.KM                     moduł wielosystemowy PMZ Komunikacja
Międzywagonowa

Jeżyk2                    Ethernet Switch Jeżyk 2

Kameleon L2        Ethernet Switch Kameleon L2

ETHS L2                 Ethernet Switch L2

ETHS L3                 Ethernet Switch L3


UW  Urządzenia Wielosystemowe:

TrexN                      Terminal Systemów  

m.ST                       moduł wielosystemowy PMZ Sygnały Techniczne

K.PMZ                    Kaseta Platformy Modułów Zarządzających

PNU                        Przetwornica Napięcia Urządzeń


Normy i certyfikaty:

PN-EN 50155:2007; PN-EN 50121:2009; PN-EN 61373:2003; ISO7637-2

Urządzenia Systemu SEU Jeżyk 2 Ethernet Switch Jeżyk 2
ETHS L2 Ethernet Switch L2
ETHS L3 Ethernet Switch L3

UW Urządzenia Wielosystemowe

Przeznaczone są do wykonywania funkcji wielu systemów.

Główne zadania /cechy:
 • wykonywanie wielu funkcji i usług przez jedno centralne urządzenie
 • centralna obsługa funkcji wielu systemów
 • ograniczenie ilości urządzeń
 • uproszczenie okablowania pojazdu i obniżenie jego kosztu
 • oszczędność przestrzeni technicznej pojazdu
 • oszczędność energii elektrycznej pojazdu
 • ergonomia stanowiska pracy prowadzącego pojazd
 • ergonomia obsługi i serwisu urządzeń

UW Urządzenia Wielosystemowe:

TrexN                      Terminal Systemów 

m.ST                       moduł wielosystemowy PMZ Sygnały Techniczne

m.T                         moduł wielosystemowy PMZ Terminal

K.PMZ                    Kaseta Platformy Modułów Zarządzających

PNU                        Przetwornica Napięcia Urządzeń


Normy i certyfikaty:

PN-EN 50155:2007; PN-EN 50121:2009; PN-EN 61373:2003; ISO7637-2

Platforma Aplikacji Urządzeń IGO

Multifunkcyjna. Modułowa. Konfigurowalna.
W sumie niezbędna.
Platforma Aplikacji Urządzeń, składa się z kilkudziesięciu konfigurowalnych Aplikacji Urządzeń, które konfiguruje się z kilkunastu typów niezależnych i współdziałających z sobą wyspecjalizowanych modułów, posiadających określone Funkcje Wykonawcze, co pozwala osiągnąć kompletne, w pełni sprawne Urządzenie, spełniające wymagania Operatora. Koncepcja Platformy Aplikacji urządzeń IGO pozwala na konfigurowanie Aplikacji Urządzenia z modułów i umożliwia rozwój Urządzenia w przyszłości.

Główne korzyści:
•  możliwość dodania kolejnych modułów
•  możliwość zamiany modułu na moduł o innej funkcjonalności

Platforma Aplikacji Serwerowych IPO

Multifunkcyjna. Modułowa. Konfigurowalna. Personalizowana.
W sumie osobista.
Platforma Aplikacji IPO, składa się z kilkudziesięciu konfigurowalnych Aplikacji kontrolujących. Aplikacje konfiguruje się z kilkunastu dostępnych typów niezależnych i współdziałających z sobą wyspecjalizowanych modułów, zbudowanych z zakładek i podzakładek, posiadających określone funkcje. Podstawowa aplikacja, jaką jest Aplikacja Administratora, konfigurowana jest na serwerze Operatora wraz z wybranymi modułami. Po zakończeniu konfiguracji, Operator samodzielnie zarządza modułami, budując własną aplikacje, wg indywidualnych potrzeb i wizji.
Po zakończeniu konfiguracji Aplikacji Administratora, Platforma IPO, dostępna jest dla uprawnionych użytkowników Operatora w przeglądarce internetowej, pod jednym adresem www, dostępnym wg polityki bezpieczeństwa Operatora.
Koncepcja Platformy Aplikacji IPO, to szereg zalet, pierwsze występują już w czasie jej uruchamia, kolejne podczas jej eksploatacji.


Główne korzyści:
•  indywidualna konfiguracja
•  budowa wąsko wyspecjalizowanych lub multiobszarowych aplikacji
•  ograniczenie ilości aplikacji
•  możliwość dodania kolejnych Modułu Funkcyjnych
•  wielopoziomowe nadawanie uprawnień nowym użytkownikom, w tym uprawnień administratora, tworząc grupy uprawnień
•  ergonomia stanowiska użytkowników multiobszarowych aplikacji
•  ergonomia stanowiska administratora Platformy IPO

Dodatkowo Platforma IPO, posiada instrumenty personalizacji niskiego poziomu:
instrument „50”: przenoszenie modułów pomiędzy aplikacjami
instrument „100”: przenoszenie i duplikowania modułów w dwóch i więcej aplikacjach


Sign in to NOVAMEDIA
1-2 Required fields
Register in NOVAMEDIA
Wyślij zagłoszenie rejestracji, celem otrzymania zwiększonego dostępu do serwisu NOVAMEDIA.
Wkrótce po zgłoszeniu rejestracji otrzymasz zwrotne Info.
Każde zgłoszenie o zwiększony dostęp rozpatrujemy indywidualnie.
Zaznacz obszar, do którego chcesz otrzymać zwiększony dostęp:
Zaznacz okres zwiększonego dostępu. Po tym okresie dostęp automatycznie wygaśnie:
1-7 Required fields
Write to NOVAMEDIA
Potrzebujesz informacji o naszym produkcie, lub naszej organizacji?
Napisz do nas. Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź 48h.
Attachment Browse
1-5 Required fields
After-sales service
1 and/or 2 Required fields
Attachment Browse
1-5 Required fields
A 0003 2019
Application form

Contact data

1-5 Required fields

What task area?

Position

CV file

CV file 6 Browse
Letter of motivation Browse
6 Required fields

Education

Languages

Availability

Since when is possible to start cooperation:

Financial expectations

Kliknięcie przycisku "Wyślij" oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez NOVAMEDIA innovision Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.
NOVAMEDIA innovision Sp. z o.o. nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną lub jakiegokolwiek innego kryterium niedopuszczalnego na podstawie polskiego prawa.
Contact with the SPD Sales Department
1 and/or 2 Required fields
Attachment Browse
1-5 Required fields
Sign in
to Product Configurator
We are still working on the Product Configurator.
Meanwhile, we suggest you:
Back to service
Register
in Product Configurator
Wyślij zagłoszenie rejestracji, celem otrzymania zwiększonego dostępu do serwisu NOVAMEDIA.
Wkrótce po zgłoszeniu rejestracji otrzymasz zwrotne Info.
Każde zgłoszenie o zwiększony dostęp rozpatrujemy indywidualnie.
Zaznacz obszar, do którego chcesz otrzymać zwiększony dostęp:
Zaznacz okres zwiększonego dostępu. Po tym okresie dostęp automatycznie wygaśnie:
1-7 Required fields
Contact data
NOVAMEDIA Innovision Sp. z o.o.
ul. Złota 74
62-800 Kalisz, Polska
T: 00 48 [62] 75 73 800
F: 00 48 [62]75 73 100
Select one of above addresses and send message.