Obszary zadaniowe Pionu Technologia

Projektowanie, Badania, Produkcja i Serwis.

W Pionie Technologia powstają koncepcje nowych produktów w tym modyfikowanych produktów z obszaru: zaawansowane technologicznie urządzenia elektroniczne i oprogramowania, przetwarzające, gromadzące i przesyłające informacje w formie elektronicznej.

Zadania Pionu Technologia:

  • Projektowanie i dokumentacja konstrukcyjna produktu.
  • Produkcja oprogramowania.
  • Dokumentacja produkcji produktu.
  • Obsługa posprzedażna wdrożonych produktów.
Projektowanie produktu
w sekcjach działu R&D

W R&D tworzymy koncepcje nowych produktów, na podstawie naszych doświadczeń projektowych, analizy produktów konkurencyjnych i obserwacji wymagań rynku. Projektujemy urządzenia elektroniczne systemów. Projektujemy i produkujemy aplikacje urządzeń i aplikacje serwerowe. Tworzymy kompleksową dokumentację konstrukcyjną  i produkcyjną produktu.
Produkcja produktu
w sekcjach działu PRD

Produkujemy tu zaprojektowane przez R&D elementy urządzeń, takie jak konstrukcje mechaniczne, płytki PCB, specjalistyczne kable-wiązki urządzeń, następnie montujemy z nich urządzenia, i programujemy je na poziomie podstawowych funkcji. 
Serwisowanie produktu
w dziale SRW

Sekcja Serwis składa się z zespołów, które działają jednocześnie w Centrali NOVAMEDIA oraz lokalnie u Klienta. Serwis utrzymuje procentową sprawność wdrożonych u Klienta rozwiązań NOVAMEDIA, poprzez wykonywanie bieżących drobnych napraw i wymiany uszkodzonych urządzeń i elementów, prowadzenie przeglądów zaplanowanych i prewencyjnych, raportowanie oraz uzgadnianie z Klientem bieżących działań operacyjnych. Obsługuje i analizuje zgłaszane reklamacje.  

Serwis Centralny, przyjmuje i „rozlicza” klienckie zgłoszenia usterek oraz raporty z lokalnych Serwisów. Odpowiada za politykę magazynową części zamiennych. Wykonuje naprawy urządzeń, wymagające specjalnych warunków lokalowych, wyposażenia czy specjalistów niższego poziomu.
Serwis Lokalny,  utrzymuje poziom procentowej sprawności dostarczonych rozwiązań. Obsługuje zgłaszane usterki. Wykonuje drobne naprawy urządzeń i wymiany. Prowadzi planowe i prewencyjne przeglądy urządzeń i aplikacji. Raportuje okresowo do Serwisu Centralnego wykonane zadania oraz miesięczną ocenę zadowolenia Klienta.
Zaloguj się do NOVAMEDIA
1-2 Pola wymagane
Zarejestruj się w NOVAMEDIA
Wyślij zagłoszenie rejestracji, celem otrzymania zwiększonego dostępu do serwisu NOVAMEDIA.
Wkrótce po zgłoszeniu rejestracji otrzymasz zwrotne Info.
Każde zgłoszenie o zwiększony dostęp rozpatrujemy indywidualnie.
Zaznacz obszar, do którego chcesz otrzymać zwiększony dostęp:
Zaznacz okres zwiększonego dostępu. Po tym okresie dostęp automatycznie wygaśnie:
1-7 Pola wymagane
Napisz do NOVAMEDIA
Potrzebujesz informacji o naszym produkcie, lub naszej organizacji?
Napisz do nas. Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź 48h.
Załącznik Przeglądaj
1-5 Pola wymagane
Obsługa posprzedażna
1 i/lub 2 Pola wymagane
Załącznik Przeglądaj
1-5 Pola wymagane
A 0001 2019
Formularz Aplikacyjny

Dane kontaktowe

1-5 Pola wymagane

Jaki obszar zadaniowy?

Stanowisko

Plik CV

Plik CV 6 Przeglądaj
List motywacyjny Przeglądaj
6 Pola wymagane

Wykształcenie

Języki

Dyspozycyjność

Od kiedy jest możliwe rozpoczęcie współpracy:

Oczekiwania finansowe

Kliknięcie przycisku "Wyślij" oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez NOVAMEDIA innovision Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.
NOVAMEDIA innovision Sp. z o.o. nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną lub jakiegokolwiek innego kryterium niedopuszczalnego na podstawie polskiego prawa.
Kontakt z działem SPD Sprzedaż
1 i/lub 2 Pola wymagane
Załącznik Przeglądaj
1-5 Pola wymagane
Zaloguj się
do Konfiguratora Produktów
Nadal pracujemy nad Konfiguratorem Produktów.
Tymczasem proponujemy Tobie:
Wróć do serwisu
Zarejestruj się
w Konfiguratorze Produktów
Wyślij zagłoszenie rejestracji, celem otrzymania zwiększonego dostępu do serwisu NOVAMEDIA.
Wkrótce po zgłoszeniu rejestracji otrzymasz zwrotne Info.
Każde zgłoszenie o zwiększony dostęp rozpatrujemy indywidualnie.
Zaznacz obszar, do którego chcesz otrzymać zwiększony dostęp:
Zaznacz okres zwiększonego dostępu. Po tym okresie dostęp automatycznie wygaśnie:
1-7 Pola wymagane
Dane kontaktowe
NOVAMEDIA Innovision Sp. z o.o.
ul. Złota 74
62-800 Kalisz, Polska
T: 00 48 [62] 75 73 800
F: 00 48 [62]75 73 100
Zaznacz jeden z powyższych adresów i wyślij wiadomość.