Obszary zadaniowe Pionu Administracja

Pion Administracja to gospodarz organizacji NOVAMEDIA. Organizuje i odpowiada za zabezpieczenie infrastruktury sieciowej, serwerowej i stanowiskowej, celem zapewnienia nieprzerywalnej, wysoko produktywnej pracy stanowiskowej. Zajmuje się optymalizacją występujących w organizacji procesów w szczególności ich cyfryzacją. Odpowiada za badania i testy produktów NOVAMEDIA oraz jakości produkcji i produktu. Zapewnienia odpowiednie zasoby ludzkie, wymagane dla bieżącej realizacji planów i celów strategicznych organizacji NOVAMEDIA. Zapewnia bieżącą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, w tym wsparcie i organizację dla realizacji zadań Liderów NOVAMEDIA. Doradztwo prawne, utrzymanie obiektów i maszyn, zapewnieniem bezpieczeństwa BHP.
Infrastruktura i optymizacja procesów w sekcji IT

Organizuje i odpowiada za zabezpieczenie infrastruktury sieciowej, serwerowej i stanowiskowej, celem zapewnienia nieprzerywalnej wysoko produktywnej pracy stanowiskowej. Zajmuje się wsparciem „właścicieli” systemów/aplikacji/danych, w optymalizacji występujących w organizacji procesów [komunikacyjnych, biznesowych, logistycznych, produkcyjnych, magazynowych, transportowych], w szczególności ich cyfryzacją, celem usprawnienia komunikacji i dystrybucji wiedzy, podniesienia produktywności stanowiskowej i skuteczności komunikacji.
Laboratorium i Testy Produktu w sekcji LIT

W sekcji LIT prowadzimy badania i testy pierwszych sztuk wyprodukowanych elementów produktów i kompletnych produktów, na zgodność z wymaganymi regulacjami – normami. Prowadzimy również „Procentowe badanie produktu seryjnego”. Konfigurujemy i testujemy tu produkt końcowy, zgodnych z zamówionymi przez klienta funkcjami. Realizujemy tu również działania z obszaru systemów jakości, i zapewnienia jakości produktu i produkcji.
Zasoby Ludzkie w sekcji ZL

Planuje i realizuje krótko i długo okresowe strategie w zakresie zapewnienia wymaganego poziomu kompetentnych Zasobów Ludzkich. Zajmuje się rozwojem posiadanych kompetencji i kariery zawodowe. Przygotowuje i promuje programy rozwojowe i motywacyjne rozwijające obecnych i przyszłych Liderów i Pracowników NOVAMEDIA. Organizuje nabór młodych utalentowanych i doświadczonych Liderów i Pracowników do naszej organizacji.
Zaloguj się do NOVAMEDIA
1-2 Pola wymagane
Zarejestruj się w NOVAMEDIA
Wyślij zagłoszenie rejestracji, celem otrzymania zwiększonego dostępu do serwisu NOVAMEDIA.
Wkrótce po zgłoszeniu rejestracji otrzymasz zwrotne Info.
Każde zgłoszenie o zwiększony dostęp rozpatrujemy indywidualnie.
Zaznacz obszar, do którego chcesz otrzymać zwiększony dostęp:
Zaznacz okres zwiększonego dostępu. Po tym okresie dostęp automatycznie wygaśnie:
1-7 Pola wymagane
Napisz do NOVAMEDIA
Potrzebujesz informacji o naszym produkcie, lub naszej organizacji?
Napisz do nas. Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź 48h.
Załącznik Przeglądaj
1-5 Pola wymagane
Obsługa posprzedażna
1 i/lub 2 Pola wymagane
Załącznik Przeglądaj
1-5 Pola wymagane
A 0001 2019
Formularz Aplikacyjny

Dane kontaktowe

1-5 Pola wymagane

Jaki obszar zadaniowy?

Stanowisko

Plik CV

Plik CV 6 Przeglądaj
List motywacyjny Przeglądaj
6 Pola wymagane

Wykształcenie

Języki

Dyspozycyjność

Od kiedy jest możliwe rozpoczęcie współpracy:

Oczekiwania finansowe

Kliknięcie przycisku "Wyślij" oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez NOVAMEDIA innovision Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.
NOVAMEDIA innovision Sp. z o.o. nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną lub jakiegokolwiek innego kryterium niedopuszczalnego na podstawie polskiego prawa.
Kontakt z działem SPD Sprzedaż
1 i/lub 2 Pola wymagane
Załącznik Przeglądaj
1-5 Pola wymagane
Zaloguj się
do Konfiguratora Produktów
Nadal pracujemy nad Konfiguratorem Produktów.
Tymczasem proponujemy Tobie:
Wróć do serwisu
Zarejestruj się
w Konfiguratorze Produktów
Wyślij zagłoszenie rejestracji, celem otrzymania zwiększonego dostępu do serwisu NOVAMEDIA.
Wkrótce po zgłoszeniu rejestracji otrzymasz zwrotne Info.
Każde zgłoszenie o zwiększony dostęp rozpatrujemy indywidualnie.
Zaznacz obszar, do którego chcesz otrzymać zwiększony dostęp:
Zaznacz okres zwiększonego dostępu. Po tym okresie dostęp automatycznie wygaśnie:
1-7 Pola wymagane
Dane kontaktowe
NOVAMEDIA Innovision Sp. z o.o.
ul. Złota 74
62-800 Kalisz, Polska
T: 00 48 [62] 75 73 800
F: 00 48 [62]75 73 100
Zaznacz jeden z powyższych adresów i wyślij wiadomość.