Obszary zadaniowe Pionu Finanse

Pion Finanse organizuje i zabezpiecza finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Spółki. Sporządza i składa deklaracje podatkowe, monitoring, sprawozdania statystyczne, sprawozdania finansowe z uwzględnieniem zwolnień podatkowych wynikających z prowadzenia produkcji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Realizuje wszelkie płatności zobowiązań pieniężnych organizacji.
Rachunkowość i Księgowość w sekcjach działu RIK

Dział zajmuje się przetwarzaniem zarejestrowanych przez pozostałe sekcje NOVAMEDIA dokumentów przychodowych, kosztowych, magazynowych oraz płacowych, dla późniejszego sporządzania licznych miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, statystycznych i monitoringu. Dodatkowo rejestruje pozostałe dokumenty. Wykonuje procesy w obszarze rachunkowości zarządczej. Realizuje wszelkie płatności zobowiązań pieniężnych, w tym z tytułu dostaw i usług, podatkowych oraz wynagrodzeń. Organizuje i zabezpiecza finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Spółki.
Sporządza i składa deklaracje podatkowe miesięczne i roczne, z uwzględnieniem zwolnień podatkowych wynikających z prowadzenia produkcji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Sporządza i składa miesięczne, kwartalne i roczne sprawozdania statystyczne. Sporządza i składa miesięczny monitoring zatrudnienia w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Sporządza i składa monitoring kwartalny sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki. Sporządza i składa roczne sprawozdanie finansowe. Składa sprawozdanie z działalności zarządu.
Zaloguj się do NOVAMEDIA
1-2 Pola wymagane
Zarejestruj się w NOVAMEDIA
Wyślij zagłoszenie rejestracji, celem otrzymania zwiększonego dostępu do serwisu NOVAMEDIA.
Wkrótce po zgłoszeniu rejestracji otrzymasz zwrotne Info.
Każde zgłoszenie o zwiększony dostęp rozpatrujemy indywidualnie.
Zaznacz obszar, do którego chcesz otrzymać zwiększony dostęp:
Zaznacz okres zwiększonego dostępu. Po tym okresie dostęp automatycznie wygaśnie:
1-7 Pola wymagane
Napisz do NOVAMEDIA
Potrzebujesz informacji o naszym produkcie, lub naszej organizacji?
Napisz do nas. Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź 48h.
Załącznik Przeglądaj
1-5 Pola wymagane
Obsługa posprzedażna
1 i/lub 2 Pola wymagane
Załącznik Przeglądaj
1-5 Pola wymagane
A 0001 2019
Formularz Aplikacyjny

Dane kontaktowe

1-5 Pola wymagane

Jaki obszar zadaniowy?

Stanowisko

Plik CV

Plik CV 6 Przeglądaj
List motywacyjny Przeglądaj
6 Pola wymagane

Wykształcenie

Języki

Dyspozycyjność

Od kiedy jest możliwe rozpoczęcie współpracy:

Oczekiwania finansowe

Kliknięcie przycisku "Wyślij" oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez NOVAMEDIA innovision Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.
NOVAMEDIA innovision Sp. z o.o. nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną lub jakiegokolwiek innego kryterium niedopuszczalnego na podstawie polskiego prawa.
Kontakt z działem SPD Sprzedaż
1 i/lub 2 Pola wymagane
Załącznik Przeglądaj
1-5 Pola wymagane
Zaloguj się
do Konfiguratora Produktów
Nadal pracujemy nad Konfiguratorem Produktów.
Tymczasem proponujemy Tobie:
Wróć do serwisu
Zarejestruj się
w Konfiguratorze Produktów
Wyślij zagłoszenie rejestracji, celem otrzymania zwiększonego dostępu do serwisu NOVAMEDIA.
Wkrótce po zgłoszeniu rejestracji otrzymasz zwrotne Info.
Każde zgłoszenie o zwiększony dostęp rozpatrujemy indywidualnie.
Zaznacz obszar, do którego chcesz otrzymać zwiększony dostęp:
Zaznacz okres zwiększonego dostępu. Po tym okresie dostęp automatycznie wygaśnie:
1-7 Pola wymagane
Dane kontaktowe
NOVAMEDIA Innovision Sp. z o.o.
ul. Złota 74
62-800 Kalisz, Polska
T: 00 48 [62] 75 73 800
F: 00 48 [62]75 73 100
Zaznacz jeden z powyższych adresów i wyślij wiadomość.