Obszary zadaniowe Pionu Rynek

W Pionie Rynek realizujemy sprzedaż produktów i usług, oraz wdrożenia i obsługę klienta. Promocje produktów i usług na rynku. Organizujemy i zabezpieczamy zapotrzebowanie materiałów do produkcji produktów, wyposażenie stanowiskowe. Negocjujemy tu także warunki handlowe dla inwestycji NOVAMEDIA.
Sprzedaż, Marketing
i Wdrożenia w sekcjach
działu SPD


SPD zajmuje sprzedażą produktów i usług, wdrożeniami oraz obsługą klienta. Analizą rynku krajowego i zagranicznego w celu nieustannej optymalizacji oferowanego asortymentu, zasięgu terytorialnego i kanałów dystrybucji dla produktów NOVAMEDIA oraz usług. Przygotowaniem budżetu działu. Tworzeniem planów sprzedażowych krótko i długo terminowych. Rozwojem obecnych i pozyskaniem nowych klientów na rynku krajowym i zagranicznym. Promowaniem i poszerzaniem wśród obecnych i potencjalnych klientów, wiedzy o wykorzystywanych technologiach, możliwościach i przewagach produktów NOVAMEDIA, nad tymi konkurencyjnymi stosowanymi na rynku. Promocją produktów i usług na rynku. Analizą działań rynkowych i produktowych konkurencji i raportowaniem tych działań. Wyszukiwaniem, pozyskiwaniem i obsługą zapytań rynkowych. Sporządzeniem i składaniem ważnych merytorycznie i terminowo oferty, w zakresie przygotowania koncepcji produktowej, konfiguracji technicznej i kalkulacji cenowej. Utrzymaniem wymaganego poziomu ilości ofert, będących w fazie ważnych ofert złożonych. Utrzymaniem wymaganego poziomu wartości finansowej ofert, będących w fazie ofertyzacji.

Wdrożenia i dokumentacja projektu podlegają Kierownikowi Projektu. Kompletują i opracowują wykonawczą i powykonawczą dokumentacje projektu. Instalują i uruchamiają urządzenia i magistralę komunikacyjną urządzeń – pojazdu. Na wbudowanych w pojeździe urządzeniach, uruchamiają i konfigurują aplikacje urządzeń z aplikacjami serwerowymi, testują funkcje i przygotowują rozwiązania do odbiorów. Prowadzą techniczne przekazanie funkcji odbieranych produktów. Przygotowują i wdrażają w dostarczonych już rozwiązaniach nowe lub usprawnione funkcje rozwiązań.

Realizacja Projektów
przez sekcje ZP


Sekcja ZP organizuje i odpowiada za jakościowe, terminowe i zamknięcie wszystkich zadań projektu, w tym -i za nieprzekroczenie budżetu projektu, w szczególności skalkulowanych kosztów projektu. Zajmuje się delegowaniem i nadzorem realizowanych zadań projektu, w tym prowadzenie zadań projektowych w dedykowanych do tego celu „narzędziach”. Analizuje ryzyka i zagrożenia celów projektowych – jakość i terminowość zadań, tworząc raporty, organizując zebrania i spotkania wewnętrzne i zewnętrzne, włącznie ze skalowaniem problemów i ich rozwiązywaniem. Skuteczne i optymalne dla danej sytuacji projektowej zarządzanie zasobami ludzkimi, w ramach zatwierdzonej „Struktury Modelu Projektu”.
Logistyka w sekcjach
działu LGS


Zarządza ruchem przyjęć i wydań magazynowych, przechowywaniem i zabezpieczeniem przyjętych na magazyn materiałów produkcyjnych i pozostałych.
Zapewnia planowe zapotrzebowanie materiałów do produkcji produktów, takich jak elementy czy komponenty urządzeń na potrzeby terminowej obsługi zakontraktowanych projektów. Obsługuje bieżące potrzeby wyposażenia stanowiskowego w sprzęt i materiały eksploatacyjne. Organizuje i realizuje odprawy celne.
Realizuje dostawy zamówionych produktów transportem własnym i transportem zleconym. Dba o terminowe dostarczenie zamówionych produktów, odpowiednie zapakowanie i zabezpieczenie na czas transportu i magazynowanie produktów u Zamawiającego.
Zaloguj się do NOVAMEDIA
1-2 Pola wymagane
Zarejestruj się w NOVAMEDIA
Wyślij zagłoszenie rejestracji, celem otrzymania zwiększonego dostępu do serwisu NOVAMEDIA.
Wkrótce po zgłoszeniu rejestracji otrzymasz zwrotne Info.
Każde zgłoszenie o zwiększony dostęp rozpatrujemy indywidualnie.
Zaznacz obszar, do którego chcesz otrzymać zwiększony dostęp:
Zaznacz okres zwiększonego dostępu. Po tym okresie dostęp automatycznie wygaśnie:
1-7 Pola wymagane
Napisz do NOVAMEDIA
Potrzebujesz informacji o naszym produkcie, lub naszej organizacji?
Napisz do nas. Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź 48h.
Załącznik Przeglądaj
1-5 Pola wymagane
Obsługa posprzedażna
1 i/lub 2 Pola wymagane
Załącznik Przeglądaj
1-5 Pola wymagane
A 0001 2019
Formularz Aplikacyjny

Dane kontaktowe

1-5 Pola wymagane

Jaki obszar zadaniowy?

Stanowisko

Plik CV

Plik CV 6 Przeglądaj
List motywacyjny Przeglądaj
6 Pola wymagane

Wykształcenie

Języki

Dyspozycyjność

Od kiedy jest możliwe rozpoczęcie współpracy:

Oczekiwania finansowe

Kliknięcie przycisku "Wyślij" oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez NOVAMEDIA innovision Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie klikał tego przycisku.
NOVAMEDIA innovision Sp. z o.o. nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną lub jakiegokolwiek innego kryterium niedopuszczalnego na podstawie polskiego prawa.
Kontakt z działem SPD Sprzedaż
1 i/lub 2 Pola wymagane
Załącznik Przeglądaj
1-5 Pola wymagane
Zaloguj się
do Konfiguratora Produktów
Nadal pracujemy nad Konfiguratorem Produktów.
Tymczasem proponujemy Tobie:
Wróć do serwisu
Zarejestruj się
w Konfiguratorze Produktów
Wyślij zagłoszenie rejestracji, celem otrzymania zwiększonego dostępu do serwisu NOVAMEDIA.
Wkrótce po zgłoszeniu rejestracji otrzymasz zwrotne Info.
Każde zgłoszenie o zwiększony dostęp rozpatrujemy indywidualnie.
Zaznacz obszar, do którego chcesz otrzymać zwiększony dostęp:
Zaznacz okres zwiększonego dostępu. Po tym okresie dostęp automatycznie wygaśnie:
1-7 Pola wymagane
Dane kontaktowe
NOVAMEDIA Innovision Sp. z o.o.
ul. Złota 74
62-800 Kalisz, Polska
T: 00 48 [62] 75 73 800
F: 00 48 [62]75 73 100
Zaznacz jeden z powyższych adresów i wyślij wiadomość.